Videospelare - Trailer

Trailer - Ser inte, Hör inte - vem är jag då? SYNTOLKAT

Det här är ett läromedel som är skapat huvudsakligen för grundskolans år 5-10, men kan med fördel användas på andra stadier och av andra intresserade. Vi får följa med programledaren Sofias väg till att förstå vem hon är. Sofia guidar oss igenom ämnen som dövblindhet, att leva med dövblindhet och identitetsfrågor. Därför heter detta läromedel ”Ser inte, hör inte – vem är jag då?”.

Läromedlet är utformat på svenskt teckenspråk och har svenska röster samt syntolkning. Läromedlet är därmed tillgängligt för alla. All syntolkning samt dialog finns nedskrivet i text som går att ladda ned.

Copyright© 2018 Teckenbro AB