Videospelare - Trailer

Trailer - Ser inte, Hör inte

Här hittar du två läromedel om dövblindhet:
* Ser inte, Hör inte - hur fungerar vardagen då? (grundskolans år 4-7)
* Ser inte, Hör inte - vem är jag då? (grundskolans år 5-10)

Läromedlet är producerat med produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Copyright© 2019 Teckenbro AB