Videospelare - Trailer

Trailer - Del 4: Expedition: Vind

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnesövergripande arbete. Läromedlet innehåller en 19 minuter lång faktabaserad film som handlar om vindar samt elevmaterial och en lärarhandledning.

Copyright© 2019 Teckenbro AB