Videospelare - Trailer

Trailer - Del 2: Expedition: Jordbävningar

Läromedlet har sin utgångspunkt i de samhälls- och naturorienterande ämnena med fokus på grundskolans år 4-7, men kan också användas för temabaserat och ämnesövergripande arbete. Läromedlet innehåller en 21 minuter lång faktabaserad film som handlar om jordbävningar samt elevmaterial och en lärarhandledning.

Copyright© 2019 Teckenbro AB