Tjänster

Vi kan teckenspråk! 

Vi jobbar med översättning, projektledning och konsultation inom media, gestaltning och dövblindhet.

Önskar du använda oss, tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer!


Vi översätter främst från svenska till svenskt teckenspråk. Hos oss finns personal med utbildning i översättning mellan svenska och svenskt teckenspråk samt en auktoriserad teckenspråkstolk.

Vi har personal med lång erfarenhet inom projektledning inom döv-, hörsel- och dövblindområdet.

Hos oss jobbar kameramän och redigerare, som konsulteras till mediaproduktioner. Utöver det konsulteras vår personal till föreläsningar, programledarskap, skådespeleri och gestaltning samt utbildningar i svenskt teckenspråk.

Vi erbjuder aktörer till programledning, översättning eller en föreställning. Vi har erfaren personal som är kunniga inom teckenspråksområdet. Önskar du en aktör, ta kontakt med oss! 

Här på Teckenbro producerar vi läromedel, både egna och på uppdrag av kunder. Främst är det läromedel till målgrupperna; döva, hörselskadade och dövblinda. På företaget finns pedagogiskt utbildad personal som är med i hela utformandeprocessen från start till slut. Om du är intresserad av våra läromedel är du välkommen att kontakta oss.

Här på Teckenbro fokuserar vi mycket på medieproduktion. Vår personal är utbildad inom området och vi kan utföra allt arbete från start fram till slutprodukt, t.ex. kan vi göra inspelningar och redigeringar och vi har en egen inspelningsstudio. Vad ni än vill göra är ni välkomna att kontakta oss så för vi en gemensam diskussion.

Teckenbro erbjuder projektledning för projekt främst inom döv-, hörsel- och dövblindområdet. Om du har ett kommande projekt samarbetar vi gärna med dig. Låter det intressant? Ta gärna kontakt med oss i så fall.

Vi erbjuder kurser i svenskt teckenspråk på olika nivåer, allt från nybörjarnivå till avancerad nivå av lärare med god kompetens i språket. Vi erbjuder också föreläsningar inom olika områden. Om du är intresserad av våra kurser eller föreläsningar är du välkommen att kontakta oss.

Har du en webbsida som du behöver översätta till svenskt teckenspråk för att göra den tillgänglig för teckenspråkiga personer? Eller har du en film med svenskt tal som du vill översätta till svenskt teckenspråk? Eller något annat material du vill få översatt? Vi kan hjälpa dig! Ta gärna kontakt med oss.

Produkter

För att få information om våra produkter och göra beställningar kan du klicka på TBM Play i huvudmenyn längst upp på sidan.

Portfolio

Aktörer och medverkande

UR

UR Lilla Aktuellt Teckenspråk http://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt-teckensprak

SVT

SVT Hej kompis! http://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/hej-kompis

SVT

SVT Varför så?

SVT

SVT Ellen gillar att rida

SVT

SVT Cykel Oskar http://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/cykel-oskar

Wästborn Produktion

SVT Melodifestivalen

 

Riksteatern Tyst teater

Riksteatern Jag är Sarah! http://www.riksteatern.se/jagarsarah

Riksteatern Tyst teater

Riksteatern Fame visukalen http://tystteater.riksteatern.se/visukalen/

UR UR NO-land http://urplay.se/serie/202063-no-land

Läromedelsproduktion

SPSM - Hur Sverige styrs

SPSM https://digitecken.spsm.se/?produkter=hur-sverige-styrs

SPSM - Min kropp

SPSM https://webbshop.spsm.se/min-kropp/

 

SPSM - Vardagens två språk

SPSM https://vimeo.com/search?q=SPSM%3A+Vardagens+tv%C3%A5+spr%C3%A5k

 

Teckenbro - egen produktion

TBM Play http://www.teckenbro.se/tbmplay/
* Ser inte, Hör inte - hur fungerar vardagen då?
* Ser inte, Hör inte - vem är jag då?
* Expedition: Vind
* Expedition: Himlafenomen
* Expedition: Vulkaner
* Expedition: Jordbävningar
 

Mediaproduktion

UR

UR Lilla Aktuellt Teckenspråk http://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt-teckensprak

SVT

SVT Ett skräpprogram

 

SVT

SVT Profilerna

SVT

SVT Värsta listan

 

UR

UR Superhemligt https://urskola.se/Produkter/190392-Superhemligt-teckensprak-Vattenglasbuset-Hur-fungerar-lufttryck

 

UR

UR Tiggy Testar https://urskola.se/Produkter/191112-Tiggy-testar-teckensprakstolkat-Att-lita-pa-en-liter

UR

UR Dröm om demokrati http://urskola.se/Produkter/184798-Drom-om-demokrati-teckensprakstolkat-Att-rosta

UR

UR De obekväma http://urskola.se/Produkter/184810-De-obekvama-teckensprakstolkat-Sebbe-Staxx#Om-serien

 

 

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

NKCDB Socialhaptisk kommunikation http://haptisk.nkcdb.se/

 

aveProduktion SVT Labyrint, Julkalendern, Mästarnas Mästare, Bornebusch i tevefabriken, Arvinge okänd, Drakens hotell, Brottsligt, Gympaläraren, Vår tid är nu, Det sitter i väggarna
UR UR Tripp Trapp Träd https://urskola.se/Produkter/198683-Tripp-Trapp-Trad-teckensprakstolkat-Sovkudde
UR UR Spegelvänd http://urskola.se/Produkter/196372-Spegelvand-teckensprakstolkat-Spegeln#Om-serien
MoGård FHSK Produktion av filmer http://www.mogardfolkhogskola.se/
SPSM SPSM Svenskt teckenspråk och svenska - Två språk i ettan https://www.spsm.se/skolalternativ/undervisning-i-specialskola/mojligheter-pa-vara-skolor/tva-sprak/ 
SVT SVT Ninjaman
Dövas Tidning Dövas Tidning, webbinslag

Projektledning/Projektmedarbetare

Tell-us

Tell-us http://www.tellusprojektet.se/

ABF - Kännbart

Kännbart http://www.kannbart.nu/

Svenska Dövidrottsförbundet - Vad väljer du?

SDI http://www.ungdovidrott.se/andt.html

Riksteatern Örebro län

Projekt Tid-Makt-Norm

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Förundersökning om dövas kulturarv i Örebro.

Hörselskadades riksförbund

Kartläggning åt HRF.

DHB DHB Dövas Kulturarv - skollivet i Örebro län på 1900-talet. Projektledare och mediaproduktion
MFD MFD, uppföljning av livsvillkor

Kurser och föreläsningar

Kurser i Svenskt teckenspråk.

Bland våra nuvarande och tidigare kunder finns:

 • Region Örebro län
 • Västanviks Folkhögskola
 • Arbetsförmedlingen
 • Riksförbundet DHB
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
 • Örebro kommun Komvux
 • Degerfors kommun
 • Emmaboda kommun
 • Heby kommun
 • Nora kommun
 • Gällivare kommun
 • Karlskoga kommun

 

Våra senaste föreläsningar.

De vi senast besökt:

 • Fellingsbro folkhögskola
 • Västanviks folkhögskola
 • Mo Gårds folkhögskola
 • Örebro kommun
 • SPSM, Birgittaskolan
 • Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor

 

 

 

 

 

 

 

Klöverängens förskola Klöverängens förskola, drama för barnen

Översättning

Mogård - Hemsida

Mogård http://www.mogard.se/vara-verksamheter/

Skolverket - Nationella prov

Teckenspråksöversättning av de nationella proven.

Region Örebro Län

Teckenspråköversättning av enkäten Liv & Hälsa ung.

Riksdagen

Riksdagen http://www.riksdagen.se/sgn/Start/Teckensprak/Beslut-i-korthet/

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/teckensprak

 

Kronofogden

Kronofogden http://www.kronofogden.se/Teckensprak.html

 

Diskrimineringsombudsmannen

DO http://www.do.se/other-languages/teckensprak/

 

Post- och telestyrelsen

PTS Länk

 

Nationalmuseum

Nationalmuseum https://vimeo.com/99024786

 

Naturvårdsverket Översättning av enkät
Svenska Kyrkan Översättning av informationsbrev
Myndigheten för delaktighet MFD översättning http://www.mfd.se/other-languages/teckensprak/en-funktionshinderspolitik-for-ett-jamlikt-och-hallbart-samhalle/ 
Forum för Levande historia Informationsfilm http://www.levandehistoria.se/film/hbtq-normer-makt-teckensprakstolkad
I say No drugs Informationsfilmer http://www.isaynodrugs.org/var-forebyggande-droginformation-pa-youtube/
Lika unika Se förmågan, informationsfilm http://www.likaunika.org/Se-formaganteckensprk.html
Skolforskningsinstitutet Informationsfilmer http://skolfi.se/teckensprak/
Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviks kommun http://www.ornskoldsvik.se/omwebbplatsen/teckensprak.4.3ba835d21594750b5ba1615c.html
ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige https://www.roks.se/teckensprak

Behöver du hjälp med översättningar?

Vi kan teckenspråk - kontakta oss!

Vi som jobbar här

Maria, VD

Projektledare, konsult, översättare och språkstöd.

Joel

Kameraman, redigerare, konsult och översättare.

Sarah

Projektledare, konsult och språkstöd.

Tommy

Redigerare, översättare, skådespelare och språkstöd.

Linda

Projektledare och auktoriserad teckenspråkstolk.

Tine

Ekonomiassistent och teckenspråkslärare.

Margareta

Lokalvårdare.

Jade

Redigerare och översättare.

Behöver du hjälp med mediaproduktion?

Vi kan mediaproduktion - kontakta oss!

Kontakta oss

Adress

Teckenbro AB
Ånstagatan 7
702 32 Örebro

E-post

info(a)teckenbro.com

Facebook